Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ σας παρέχει όλους τους τύπους αυθεντικών αναλωσίμων για καθαρές εκτυπώσεις  ακριβείας και συνοχής χρώματος καθώς και μέγιστη οικονομική παραγωγικότητα.

.   Ink Cartridge

.   Laser Cartridge

.   Toner

.   Staples

.   Media