Το τμήμα υποστήριξης της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών και με την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε τεχνικό πρόβλημα, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανών και της επιχείρησής σας.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ σας παρέχει τεχνική υποστήριξη με τους ακόλουθους τρόπους:

Service Κατά Κλήση. Ωριαία χρέωση επίσκεψης τεχνικού καθώς και χρέωση των ανταλλακτικών εφόσον απαιτηθούν. Ισχύει μετά τη λήξη της εγγύησης του προϊόντος.

Συμβόλαιο Cost Per Click. Χρέωση ανά εκτυπώσιμη σελίδα, η οποία περιλαμβάνει την ωριαία επίσκεψη τεχνικού, τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα του μηχανήματος. Ισχύει από την εγκατάσταση της μηχανής.

Η εγγύηση της μηχανής και το Cost Per Click ισχύουν όταν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.